Freitag, September 29Hotline: +49 (0) 341 927 67 68

Montag

Montag

 • TV.Berlin
  ca. 21:05   Ausklang mit Heiko Bräuning
  TBN Russland
  02:30 (Moskauer Zeit)   Pastor Wegert
  ANIXE+
  01:00   Pastor Wegert
  02:00   Hour of Power
  03:00   Erlebt TV
  03:30   Joyce Meyer
  04:00   Fokus Jerusalem
  04:30   Pastor Wegert
  05:00   Joseph Prince
  05:30   Missionswerk Neues Leben
  06:00   Missionswerk Karlsruhe
  06:30   ICF Zürich
  07:00   Pastor Wegert
  07:30   Joseph Prince
  08:00   Heinz Trompeter (5 Min.)
  22:15   City Gemeinde Karlsruhe
  22:45   Joseph Prince
  23:13   Ausklang mit Heiko Bräuning
  a.tv
  02:30   CRTV Dimensionen
  rheinmaintv
  04:30   Bayless Conley
  05:00   Pastor Wegert
  05:30   Joyce Meyer
  08:30   Andrew Wommack Min. (Mo.-Fr.)
  11:00   Pastor Erich Engler
  15:00   Joyce Meyer (Mo.-So.)
  15:30   Joseph Prince (Mo.-So.)
  augsburg.tv
  05:30   Christliches Fernsehen Augsburg - Dimensionen
  Bibel TV
  06:00   Bayless Conley
  09:00   Faszination Israel
  17:00   Erlebt TV
  17:30   Joyce Meyer
  23:00   Joyce Meyer (Mo.-Fr., So.)
  23:30   Erlebt TV
  Tele 5
  06:00   Joyce Meyer (Wh.)
  07:25   Joyce Meyer
  Sport 1
  07:00   Bayless Conley
  07:30   Pastor Wegert
  HelvetiaONE
  19:00   Pastor Erich Engler
  19:29   Heinz Trompeter
  ANIXE (HD)
  21:45   Pastor Wegert