Mittwoch, Oktober 5Hotline: +49 (0) 341 927 67 68

Freitag

Freitag

 • TBN Russland
  09:00 (Moskauer Zeit)   Pastor Spitzer
  09:30 (Moskauer Zeit)   Pastor Wegert
  Bibel TV
  00:30   Joyce Meyer
  01:30   Bayless Conley
  02:00   Andreas Herrmann
  07:00   Ulrich Parzany
  09:00   Pastor Wegert
  10:00   Andreas Herrmann
  10:30   Missionswerk Karlsruhe
  17:00   Erlebt TV
  17:30   Joyce Meyer
  ANIXE+
  01:00   Pastor Wegert
  02:00   Erlebt TV
  02:30   ERF MenschGott
  03:00   Bayless Conley
  03:30   Joyce Meyer
  04:00   Missionswerk Karlsruhe
  04:30   Erlebt TV
  05:00   Joseph Prince
  05:30   Inspiration4today
  06:00   Pastor Wegert
  06:30   ICF Zürich
  07:00   Bayless Conley
  07:30   Joseph Prince
  08:00   Heinz Trompeter (5 Min.)
  22:15   Pastor Wegert
  22:45   Joseph Prince
  23:13   Ausklang mit Heiko Bräuning
  rheinmaintv
  04:30   Cita Life
  05:00   Pastor Wegert
  05:30   OnlineKirche mit Pastor Gert Hoinle
  08:30   Andrew Wommack Min. (Mo.-Fr.)
  11:00   ERF MenschGott
  15:00   Joyce Meyer (Mo.-So.)
  15:30   Joseph Prince (Mo.-So.)
  Tele 5
  06:00   Joyce Meyer (Wh.)
  07:25   Joyce Meyer
  Gott24.tv
  08:00   Tagesandacht
  08:30   Andrew Wommack Min.
  10:00   Pastor Spitzer
  11:30   Andrew Wommack Min.
  12:00   CRTV Dimensionen
  15:30   Andrew Wommack Min.
  16:00   Rhema Gemeinde Bonn
  18:30   Andrew Wommack Min.
  19:00   Pastor Spitzer
  22:30   Andacht
  23:00   Andrew Wommack Min.
  23:30   CRTV Dimensionen
  HelvetiaONE
  19:00   Pastor Wegert
  19:29   Heinz Trompeter